September 3, 2019

All you can drink – VIP Pass за Скопско VIP Terrace!

На посетителите на Skopje Beer Fest ќе им биде овозможено концертите да ги следат од Скопско VIP тераса. Во рамките на оваа зона, со VIP PASS може да консумирате пијалoци во текот на целата вечер.

All you can drink VIP Pass за Skopje Beer Fest купето го по цена од 1.000 денари тука.

*Еднодневниот VIP PASS важи само за едно лице на Скопско VIP тераса!